Symboly obce

Erb obce:

Farby: Modrý štít – zlatá sieť – strieborný lemeš a sklonené čerieslo

Modrá farba predstavuje pôvodnú farbu prijatú obcou v 17 storočí, zlatá sieť znázorňuje pôvod našich predkov, ktorí sa zaoberali výrobou rybárskych sietí a rybolovom. Lemeš a čerieslo dopĺňajú neskorší charakter činnosti našich obyvateľov, ktorí sa zamerali na poľnohospodárstvo a prácu na roliach.

Najstaršia známa pečať obce z roku 1822 :

Pochádza z podkladov z roku 1822 otlačená v červenom vosku a pierovou clonou. Nachádza sa na listine z roku 1856, ktorá je uložená vo farskom archíve. (SIGILLUM ECCLESIAE NAGY HIND 1822)

Obecná vlajka:

Farebne kopíruje pôvodnú obecnú vlajku z 18 storočia. Je trojfarebná. Uprostred je žltý pás, po bokoch modrý, biely a znovu modrý pás.