SODB 2021

Elektronické sčítanie obyvateľstva 2021

V termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021 majú všetci obyvatelia SR povinnosť sčítať sa vyplnením

sčítacieho formulára - samosčítanie. Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne.

Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

V prípade akýchkoľvek otázok k sčítaniu využite infolinku 02/20 92 49 19.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1.januáru 2021.

Od 01.04.2021 môžete požiadať o sčítanie na kontaktnom mieste - Obecný úrad č.50, Veľké Chyndice alebo môžete požiadať o mobilného asistenta sčítania na tel.čísle: 037/788 42 08.