Záporný vzťah

Počin adolescentov-ničenie majetku obce

Zničený monument vandalmi