Záporný vzťah

Zničený monument vandalmi

Prístup tiež "občanov" k ŽP