Farnosť Veľké Chyndice

ThDr. Peter Brenkus PhD,

honorárny dekan, farár farnosti Veľké Chyndice

 

tel:037/7884207

mobil: 0908 702 910

email: velke.chyndice@nrb.sk

web stránka farnosti:

velkechyndice.fara.sk