Kamerový systém

O Z N A M

   Obec Veľké Chyndice oznamuje občanom a širokej verejnosti, že od 1.12.2015 je obec monitorovaná

kamerovým systémom. Kamerový systém bol financovaný formou dotácie od Ministerstva vnútra SR

na základe zmluvy 24/NR/2015 ako dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.