Kamerový systém

O Z N A M

Obec Veľké Chyndice oznamuje občanom a širokej verejnosti, že od 01.12.2015 je obec monitorovaná kamerovým systémom. Kamerový systém bol financovaný formou dotácie od Ministerstva vnútra SR na základe zmluvy 24/NR/2015 a rozšírený na základe zmluvy 66/NR/2016 ako dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.