O obci

Niekedy v 60.–70. rokoch minulého storočia istý autor uverejnil legendu o Chyndiciach. Rozprávala vraj o tom, že zakladateľmi Chyndíc boli dvaja bratia Hindiovci, ktorí si podelili zem, na ktorej boli usadení, a tak rozdelili dedinu na Malé a Veľké Chyndice. Odkiaľ Hindiovci pochádzali autor neuvádzal. Neriešil ani to, odkiaľ už odvodzovali svoje meno. Legenda sa však veľmi neujala, pretože jej neuverili ani sami Chyndičania.

Dobové fotografie-Rímskokatolického kostola vo Veľkých Chyndiciach

Fragment z knihy

cikk_Farkas_Hind.doc

Nagyhind községröl

Nagyhindroel.doc